top of page
  • Writer's pictureEduard Comalada

Com identificar el pa 100% integral?

Cada vegada són més les marques que venen el seu pa com a integral, però el fet de trobar un pa realment integral pot resultar bastant complicat. “De sis cereals”, “amb llavors”, “font de fibra” o “amb farina integral” són alguns dels nombrosos arguments que ens poden distreure a l’hora de decidir-nos a comprar un pa o un altre. Per això, avui us portem una sèrie de consells per aprendre a diferenciar el pa integral davant el “fals” pa integral. Esperem que us pugui ajudar!


Segons l’article 4.3 del Real Decreto 308/2019, publicat al BOE el dia 11 de maig de 2019, només es pot denominar “pa 100% integral” o “pa integral” aquells que han estat elaborats amb farina únicament integral. També serà necessari especificar el/s cereal/s del/s qual/s prové la farina utilitzada. Per contra, en cas que no es tracti de farina 100% integral, s’haurà d’especificar amb el percentatge de farina integral utilitzada (“elaborat amb farina integral X %”).


Pa 100% integral de Can Biel. Font: elaboració pròpia

Els cereals integrals estan formats per tres components: el segó, el germen i l’endosperma. En primer lloc, el segó representa un 14% del gra de cereal, i és el component que aporta la fibra, vitamines del grup B i minerals. En segon lloc, el germen és la part més petita que compon el cereal, essent només un 3% del gra sencer. Aquest altre és ric en proteïnes, vitamines B i E i minerals. Finalment, l’endosperma representa el 83% de la composició, és a dir, és el component que conforma gran part del gra de cereal. Aquesta és la part rica en hidrats de carboni. Els cereals refinats, en canvi, únicament contenen l’endosperma, cosa que fa que es perdi la fibra, les vitamines i els minerals que aporten les altres dues parts del gra.


A continuació, us deixem una sèrie d’errors que cometem a l’hora de triar un pa integral i que hauríem de tenir en compte:


  1. Ens deixem guiar pel color: el fet que el color del pa sigui més fosc no vol dir que sigui integral, ja que hi poden haver afegit farina de sègol (el seu gra és negre). Per tant, pot ser que un pa elaborat amb farina completament refinada adopti aquest color marronós, fent que sigui molt fàcil de confondre.

  2. Les etiquetes: les etiquetes i els ingredients són un factor molt important a tenir en compte. És molt probable que la majoria de pans es venguin amb una etiqueta que pugui atraure l’atenció del consumidor, ja sigui dient que és ric en fibra o que porta una gran quantitat de cereals o de llavors. No ens hem de quedar únicament amb el primer que llegim quan veiem el paquet, sinó que és molt important fixar-nos en els ingredients que conté.

  3. En relació amb el punt anterior, un dels elements que hem de mirar és que el primer ingredient de l’etiqueta sigui la farina integral (recomanable que sigui superior al 75%), ja que estan col·locats de major a menor quantitat en el producte. Per tant, el fet que aquest sigui el primer, voldrà dir que és l’ingredient majoritari (tot i això, s’ha de mirar sempre el percentatge!).

  4. Si en els ingredients no s’indica el percentatge, aquest és un indicador que la quantitat de farina integral és molt baixa. Si és aquest el cas, no és recomanable decidir-nos per aquest tipus de pa.

  5. També és important buscar la quantitat de fibra que conté. Segons els experts, hi hauria d’haver 5 grams de fibra per cada 100 grams de pa per poder considerar-se integral.

  6. El sucre és un altre dels components que apareixen freqüentment a les etiquetes i que hauríem d’evitar, ja que és molt freqüent trobar sucres afegits entre els “falsos” pans integrals.


Pa 100% integral de Can Biel. Font: elaboració pròpia

Per tant, tot i que la normativa ha canviat i actualment no estigui permès anomenar pa integral a qualsevol pa que contingui farina integral, és important que ens fixem sempre en els ingredients dels productes que comprem i, sobretot, no deixar-nos portar pel seu aspecte!


Què us ha semblat? Esperem que aquesta informació us hagi interessat i ajudat a saber diferenciar i trobar un pa 100% integral!


_________________________________________________________________________


“Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan”. Recuperat de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-699454 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page