top of page

Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d'informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web.

C/Passeig Narcís Monturiol 8, 

Fornells de la Selva, 17458, Girona  

17458 - Fornells de la Selva (Girona)

flecacanbiel1902@gmail.com

972 47 66 27 

 

TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

 

L'OBJECTE DE LES CONDICIONS: El lloc web

 

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (en endavant Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a lloc web:

 

L'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (en endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (des d'ara Serveis).

 

Can Biel es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Can Biel pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.

 

L'accés a la Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

 

La utilització d'algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.

 

L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l'Usuari i Can Biel , com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, de manera que s'accepten , des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

 

El lloc web de Can Biel proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per Can Biel sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.

 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Can Biel per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a Can Biel sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

 

 

Can Biel es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 

En qualsevol cas, Can Biel no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

 

El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Can Biel i l'Usuari.

 

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Can Biel no es dirigeix ​​a menors d'edat. Can Biel declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya  . Can Biel no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s'ha d'assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Can Biel responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

 

ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Can Biel no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Can Biel farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Can Biel serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Can Biel tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Can Biel .

L'Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Can Biel . Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L'Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

 

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Can Biel

 

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Can Biel es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

 

La relació entre l'Usuari i Can Biel es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

bottom of page